Byxelkroks Vägförening
  
 
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Forum
 »   Verksamhet
 »   Vägar
 »   Styrelse
 »   Bildarkiv
 »   Protokoll
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Karta
 »   Dokument
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Logga in - Styrelse
 »   Logga in - Admin
  

Frågor och svar

Byxelkroks Vägförening, c/o Staffan Larsson, Sandbacksvägen 19, 38775 Byxelkrok


Vägföreningens rutin och policy vid ingrepp i föreningens vägar

Observera att det är du som egenmäktigt vidtar åtgärd i väg, som också till fullo ansvarar för att uppkommen skada repareras till fullo. Detta innebär återställning av vägbanan till ursprungligt skick och med nödvändig kvalité på din bekostnad. Du skall också till fullo ersätta Vägföreningen för dess arbete, kostnad för besiktningar och andra merkostnader som kan uppstå.

Innan du gräver i föreningens vägar gäller följande:

1. Kontakta i god tid Folke Nilsson, 0705-75 85 53 i Vägföreningens styrelse. Då får du information om villkoren för återställning etc. Gemensamt gör vi besiktning före och efter arbetet på vägen.

2. Vi gör en skriftlig överenskommelse med dig där det framgår tider, kostnad och kvalitetskrav på återställningen. Återställandet av vägområdet skall vara fackmässigt och ske i enlighet med tillämpliga föreskrifter i anläggnings-AMA, mark. Efter vidtagna åtgärder gör vi en slutbesiktning med protokoll. Garanti skall gälla på utfört arbete i 5 år, varefter en garantibesiktning ger vid handen om ytterligare åtgärder skall utföras.

3. Du ansvarar själv för att vidta nödvändiga skyddsåtgärder i samband med ingrepp (ex vis för att undvika olyckor). Du är själv skadeståndsansvarig om en olycka skulle inträffa.

4. Framkomlighet på väg skall garanteras. Är det ett större arbete som kommer att pågå en tid och beröra fler vägar, är det av vikt att arbetet planeras noggrant. Då skall du upprätta en s.k. trafikanordningsplan både beskriver framkomlighet under tiden arbetena pågår och hur hinder m.m skall markeras och skyltas.För att allt ska löpa smidigt för alla parter är det viktigt att du i god tid kontaktar styrelsen för Byxelkroks vägförening. Kontaktuppgifter finner du på hemsidan. 

Snöröjning på vägföreningens vägar

För permanentboende (mantalsskrivna kommuninnevånare) sköts snöröjningen av Borgholms Kommun

För fritidsboendes sker snöröjning genom Vägföreningens försorg. Är vägen fram till fastigheten är intagen i Vägföreningensker snöröjning vid enstaka tillfällen efter beställning hos Folke Nilsson, 070-5758553. Tänk på att kontakta oss ett par dagar innan du behöver framkomlighet till fastigheten.

Är vägen inte intagen i Vägföreningen sker snöröjning genom fastighetsägares försorg. Fastighetsägaren bekostar själv snöröjningen. 

För den som i begränsad omfattning behöver sanda vid sin fastighet finns grus att hämta vid sandlåda på parkeringen vid kiosken. Vägföreningen åtar sig inte sandning eller saltning.

Om den obligatoriska vägavgiften

Fastighetsägare inom Vägföreningens område betalar en avgift till Vägföreningen, även om vägen som leder fram till deras fastighet inte sköts av Vägföreningen. Avgiften avser nyttjandet av alla övriga vägar inom Vägföreningens ansvarsområde.

Lundgatan

Långsiktig förnyelseplan för ytbeläggning av Byxelkroks Vägförenings vägnät 

Ett bra vägnät är en förutsättning för en levande landsbygd som motsvarar krav som bofasta och fritidshusägare ställer. Vägföreningens vägar ska klara såväl sommarens höga trafikbelastning som vintrarnas påfrestningar. Ett bra vägnät kräver ett planlagt underhåll.

Därför har styrelsen utarbetat en förnyelseplan. Planen avser perioden 2017 – 2032. Syftet med planen är att upprätthålland standarden på föreningens vägnät och samtidigt få en ekonomisk överblick. För att planen ska spegla verkligt förnyelsebehov kommer den genom styrelsens försorg uppdateras fortlöpande. Förnyelseplanen ger en bild av föreningens långsiktiga behov av kapital.

 

Längden på de belagda vägarna är knappt 1,3 mil. Vägbredden är beräknad mellan 3,5 - 4,5 m. Den sammanlagda vägytan är ca 50.000 kvm. Kostnader är bedömda efter prisnivån våren 2016

 

Plan för belagda vägar

Periodår Vägar Väglängdm Bedömd kostnadkkr

2015-20

Enmarksvägen sd, Fiskväg halva, Kalkungsvägen, Klintvägen, Krokvägen, Landborgsvägen, Quinnerumsvägen, Sandbacksvägen, Sandbergsväg, Svanungsvägen, Tokenäsvägen öd, Laxvägen, Triftvägen, Äskhorvevägen.

3600

900-1100

2021-25

Brokvägen, Brynjas väg, Bysklundsvägen, Båtmansvägen, Flundravägen, Gullebäcksvägen, Kortvägen, Lundgatan, Oxelvägen, Spelbomsvägen, Tokenäsvägen vd, Yxläggevägen

2500

600-800

2026-28

Backgatan, Sankt Olofs väg, Småskogsvägen, Östra Gatan

2000

500-700

2029-32

Kärrslundgatan, Svältergatan

2500

600-800

 

Summa

   

12600

 

3100-4100

  

Föreningen förvaltar en del obelagda vägar. Underhållet sker löpande och bedöms till 20-30 kkr per år.

 

Plan för obelagda vägar

Periodår Vägar Väglängdm Bedömd kostnadkkr

2012-32

Baggestensvägen, Byskogsvägen, Genvägen, Häglevägen, Kållansvägen, Kattekärrsgatan, Lundgränd, Norra Flisvägen, Råsbergsvägen, Sickelsgatan, Södra Flisvägen, Åshorvevägen.

2500

400-500

 Finansiering med egna medel 

Den årliga förnyelsen från 2016 uppgår till mellan 140-600 kkr. Styrelsens intention är att förnyelsen av vägnätet ska finansiera med egna medel. Det vill säga via de årliga avgifterna. De kommande åren torde avgifterna vara oförändrade för att täcka förnyelsebehovet.

 

Byxelkrok i juli 2016  

     Augusti 2020
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631

 Nyheter

  • Årsstämma 2020
Nu finns protokoll oc...
(2020-07-31)

  • Inbjudan årsstämma 2020
Välkommen till årsstä...
(2020-06-22)

  • Dagordning årsstämma 2020
Under fliken Dokument...
(2020-06-22)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen