Byxelkroks Vägförening
  
 
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Forum
 »   Verksamhet
 »   Vägar
 »   Styrelse
 »   Bildarkiv
 »   Protokoll
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Karta
 »   Dokument
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Logga in - Styrelse
 »   Logga in - Admin
  
Vägliggare

Byxelkroks Vägförening har 59 vägar.


”Nya” Backgatan
”Nya” Backgatan börjar Fiskväg och slutar vändplan.
Vägens längd: 90 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 19
Vägbeläggning: krossgrus

Alvarsvägen
Alvarsvägen börjar Tokenäsvägen och slutar Tokenäsvägen.
Vägens längd: 950 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1988
Vägbeläggning: Asfalt

Backgatan
Backgatan börjar Byxelkroksvägen och slutar Fiskvägen.
Vägens längd: 840 meter.
Vägens bredd: 4 meter.
Byggdes år: 1974
Vägbeläggning: Asfalt

Bergvägen öd/vd
Bergvägen öd/vd börjar Backgatan och slutar med vändplan.
Vägens längd: 230 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1975
Vägbeläggning: Asfalt 50 m resten grus

Brokvägen
Brokvägen börjar Enemarksvägen och slutar med vändplan.
Vägens längd: 115 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1983
Vägbeläggning: Asfalt

Brynjas väg
Brynjas väg börjar Utmarksvägen och slutar med vändplan.
Vägens längd: 160 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1992
Vägbeläggning: Asfalt

Bysklundsvägen
Bysklundsvägen börjar Svältergatan och slutar med vändplan.
Vägens längd: 180 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1981
Vägbeläggning: Asfalt

Byskogsvägen
Byskogsvägen börjar vid Svältergatan och slutar med vändplan..
Vägens längd: 160 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1974
Vägbeläggning: Krossgrus

Båtsmansvägen
Båtsmansvägen börjar Enemarksvägen och slutar med vändplan.
Vägens längd: 110 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1979
Vägbeläggning: Asfalt

Enemarksvägen
Enemarksvägen börjar Svältergatan och slutar med vändplan.
Vägens längd: 320 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1975
Vägbeläggning: Asfalt

Englunds väg
Englunds väg börjar Alvarsvägen och slutar med vändplan.
Vägens längd: 180 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1982
Vägbeläggning: Asfalt

Fiskväg
Fiskväg börjar där Backgatan möter Svältergatan och slutar med vändplan.
Vägens längd: 1040 meter.
Vägens bredd: 4 meter.
Byggdes år: 1974
Vägbeläggning: Asfalt

Flundrevägen
Flundrevägen börjar Utmarksvägen och slutar med vändplan.
Vägens längd: 100 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1982
Vägbeläggning: Asfalt

Garnvägen
Garnvägen börjar Utmarksvägen och slutar med vändplan.
Vägens längd: 95 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1979
Vägbeläggning: Asfalt

Genvägen
Genvägen börjar Enemarksvägen och slutar Kalkugnsvägen.
Vägens längd: 120 meter.
Vägens bredd: 2 meter.
Byggdes år: 1975
Vägbeläggning: Krossgrus

Gull Arturs väg
Gull Arturs väg börjar Kärrslundsgatan och slutar vändplan.
Vägens längd: 210 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 2011
Vägbeläggning: krossgrus

Gullebäcksvägen
Gullebäcksvägen börjar Neptunivägen och slutar med vändplan.
Vägens längd: 370 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1975
Vägbeläggning: Asfalt

Gulvivevägen
Gulvivevägen börjar Solvändevägen och slutar vändplan.
Vägens längd: 100 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1974
Vägbeläggning: krossgrus

Gårdsvägen
Gårdsvägen börjar vid St Olofs väg. och slutar med vändplan..
Vägens längd: 130 meter.
Vägens bredd: 2 meter.
Byggdes år: 1972
Vägbeläggning: Asfalt

Häglevägen
Häglevägen börjar vid Svältergatan och och slutar med vändplan.
Vägens längd: 350 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1993
Vägbeläggning: krossgrus

Infartsväg till 1:32,33
Infartsväg till 1:32,33 börjar Kärrslundsvägen och slutar vändplan.
Vägens längd: 40 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 2011
Vägbeläggning: krossgrus

Järners väg
Järners väg börjar Svältergatan och slutar vändplan.
Vägens längd: 250 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1993
Vägbeläggning: asfalt

Kalkugnsvägen
Kalkugnsvägen börjar Svältergatan och slutar vid Genvägens slut.
Vägens längd: 220 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1975
Vägbeläggning: Asfalt

Klintvägen
Klintvägen börjar Quinnerumsvägen och slutar innan Långhorvevägen.
Vägens längd: 45 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1979
Vägbeläggning: Asfalt

Kortvägen
Kortvägen börjar Svältergatan och slutar med vändplan.
Vägens längd: 85 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1981
Vägbeläggning: Asfalt

Krokvägen
Krokvägen börjar Utmarksvägen och slutar med vändplan.
Vägens längd: 40 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1979
Vägbeläggning: Asfalt

Kållandsvägen
Kållandsvägen börjar vid Lundgatan och löper både norr och söder ut och och slutar med vändplaner.
Vägens längd: 240 meter.
Vägens bredd: 2 meter.
Byggdes år: 1982
Vägbeläggning: Krossgrus

Kärrslundsgatan
Kärrslundsgatan börjar Byxelkroksvägen och slutar Enerumsvägen.
Vägens längd: 1520 meter.
Vägens bredd: 4 meter.
Byggdes år: 1970
Vägbeläggning: Asfalt

Landborgsvägen
Landborgsvägen börjar vid Neptunivägen och löper parallellt och och slutar igen vid Neptunivägen..
Vägens längd: 375 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1992
Vägbeläggning: asfalt

Laxvägen
Laxvägen börjar Utmarksvägen och slutar med vändplan.
Vägens längd: 120 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1982
Vägbeläggning: Asfalt

Lundgatan
Lundgatan börjar Neptunivägen och slutar med vändplan.
Vägens längd: 750 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1979
Vägbeläggning: Asfalt

Lundgränd
Lundgränd börjar Lundgatan och slutar med vändplan.
Vägens längd: 95 meter.
Vägens bredd: 2 meter.
Byggdes år: 1979
Vägbeläggning: Krossgrus

Långhorvevägen
Långhorvevägen börjar Tokenäsvägen och slutar med vändplan.
Vägens längd: 315 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1979
Vägbeläggning: Asfalt

Märta jonssons väg
Märta jonssons väg börjar Kärrslundsgatan och slutar vändplan.
Vägens längd: 0 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 2014
Vägbeläggning: asfalt

Norra flisvägen
Norra flisvägen börjar Neptunivägen och slutar med vändplan.
Vägens längd: 220 meter.
Vägens bredd: 2 meter.
Byggdes år: 1975
Vägbeläggning: Krossgrus

Oxelvägen
Oxelvägen börjar Utmarksvägen och slutar med vändplan.
Vägens längd: 120 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1982
Vägbeläggning: Asfalt

Quinnerumsvägen
Quinnerumsvägen börjar där Tokenäsvägen och Långhorvevägen möts och slutar med vändplan.
Vägens längd: 320 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1979
Vägbeläggning: Asfalt

Sandbacksvägen
Sandbacksvägen börjar Enerumsvägen och slutar med vändplan.
Vägens längd: 545 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1977
Vägbeläggning: Asfalt

Sandbergs väg
Sandbergs väg börjar Svältergatan och slutar med vändplan.
Vägens längd: 315 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1981
Vägbeläggning: Asfalt

Sankt olofs väg
Sankt olofs väg börjar Byxelkroksvägen och slutar med vändplan.
Vägens längd: 250 meter.
Vägens bredd: 4 meter.
Byggdes år: 1991
Vägbeläggning: Asfalt

Sickelsgatan
Sickelsgatan börjar Neptunivägen och slutar med vändplan vid Reningsverket.
Vägens längd: 430 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1975
Vägbeläggning: Asfalt

Skurkvarnsvägen
Skurkvarnsvägen börjar Enerumsvägen och slutar med vändplan.
Vägens längd: 300 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1972
Vägbeläggning: Asfalt

Småskogsvägen
Småskogsvägen börjar Neptunivägen och slutar med vändplan.
Vägens längd: 255 meter.
Vägens bredd: 4 meter.
Byggdes år: 1978
Vägbeläggning: Asfalt

Smörblommevägen
Smörblommevägen börjar Solvändevägen och slutar vändplan.
Vägens längd: 100 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1982
Vägbeläggning: krossgrus

Solvändevägen
Solvändevägen börjar vid Fiskväg och slutar med vändplan.
Vägens längd: 240 meter.
Vägens bredd: 4 meter.
Byggdes år: 1982
Vägbeläggning: Asfalt

Spelbomsvägen
Spelbomsvägen börjar Svanugnsvägen och går både norr och söder och slutar med vändplaner.
Vägens längd: 120 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1979
Vägbeläggning: Asfalt

Svanugnsvägen
Svanugnsvägen börjar Neptunivägen och slutar Spelbomsvägen.
Vägens längd: 250 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1979
Vägbeläggning: Asfalt

Svältergatan
Svältergatan börjar vid kiosken vid Neptunivägen och slutar där Fiskväg och Backgatan möts.
Vägens längd: 990 meter.
Vägens bredd: 4 meter.
Byggdes år: 1970
Vägbeläggning: Asfalt

Södra flisvägen
Södra flisvägen börjar Neptunivägen och slutar med vändplan.
Vägens längd: 170 meter.
Vägens bredd: 2 meter.
Byggdes år: 1978
Vägbeläggning: Krossgrus

Tokenäsvägen
Tokenäsvägen börjar Enerumsvägen och slutar där Quinnerums- och Långhorvevägen börjar.
Vägens längd: 420 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1978
Vägbeläggning: Asfalt

Triftvägen
Triftvägen börjar Quinnerumsvägen och slutar med vändplan.
Vägens längd: 50 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1979
Vägbeläggning: Asfalt

Träsvägen
Träsvägen börjar Svältergatan och slutar vändplan.
Vägens längd: 315 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 2010
Vägbeläggning: asfalt

Utmarksvägen
Utmarksvägen börjar Svältergatan och slutar där Flundre- och Garnvägen börjar.
Vägens längd: 300 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1979
Vägbeläggning: Asfalt

Violvägen
Violvägen börjar Vitsippevägen och slutar vändplan.
Vägens längd: 100 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1982
Vägbeläggning: krossgrus

Vitsippevägen med stickvägar
Vitsippevägen med stickvägar börjar Solvändvägen och slutar vändplaner.
Vägens längd: 585 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1982
Vägbeläggning: Asfalt. Stickvägar har grus.

Yxläggevägen
Yxläggevägen börjar Svanugnsvägen och slutar med vändplan.
Vägens längd: 130 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1979
Vägbeläggning: Asfalt

Åshorvevägen
Åshorvevägen börjar vid Fiskväg och och slutar med vändplan.
Vägens längd: 50 meter.
Vägens bredd: 2 meter.
Byggdes år: 1982
Vägbeläggning: krossgrus

Äskhorvegatan
Äskhorvegatan börjar Byxelkroksvägen och slutar Svältergatan.
Vägens längd: 200 meter.
Vägens bredd: 5 meter.
Byggdes år: 1972
Vägbeläggning: Asfalt

Östra gatan
Östra gatan börjar Backgatan och slutar med vändplan.
Vägens längd: 620 meter.
Vägens bredd: 3 meter.
Byggdes år: 1970
Vägbeläggning: Asfalt


     Augusti 2020
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631

 Nyheter

  • Årsstämma 2020
Nu finns protokoll oc...
(2020-07-31)

  • Inbjudan årsstämma 2020
Välkommen till årsstä...
(2020-06-22)

  • Dagordning årsstämma 2020
Under fliken Dokument...
(2020-06-22)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen