Byxelkroks Vägförening
  
 
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Forum
 »   Verksamhet
 »   Vägar
 »   Styrelse
 »   Bildarkiv
 »   Protokoll
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Karta
 »   Dokument
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Logga in - Styrelse
 »   Logga in - Admin
  

Verksamhet


Byxelkroks vägförening i Böda socken Ölands Åkerbo kommun. 

Så inleds föreningens första stadgar vid bildandet den 7 september 1970. Föreningen bildades för att enligt lagen om enskilda vägar (EVL) ”ombesörja och bekosta väghållningen i fråga om de vägar, vilka förklarats skola vara föreningens, samt att handha de i föreningens ingående fastigheternas gemensamma angelägenheter i övrigt rörande dessa vägar.” Som grund för i föreningen ingående fastigheter fanns ett vägområde. Fastigheterna ingick med olika andelstal beroende av sina taxeringsvärden. Vid slutet av 1900-talet fanns ca 555 fastigheter, varav 120 st för permanentboende.

Antal fastigheter är idag ( =sommaren 2014) ca 620 st. Formella del- eller helfastighetsägare uppgår till ca 835 st.

 Järners Väg

Från år 2002 gäller en ny lag. Den gamla lagen har ersatts av ”Lagen om förvaltning av samfälligheter.” Till skillnad från den tidigare, där taxeringsvärdet på en fastighet belägen inom föreningens vägområde utgjorde grund för fastighetens andelstal, är det nu fastighetens nytta av föreningens vägar som avgör andelstalet. Nyttan fastställs av lantmäterimyndigheten, och värt att tänka på är att det är fastighetens nytta och inte fastighetsägarens nytta som avses. Med den nya lagen tappade vägföreningen många stora andelsinnehavare då de med utfart mot vägverkets vägar fick kraftigt reducerade andelstal. Förändringen innebar i korthet att permanentfastigheter utefter föreningens vägar fick höjda avgifter fritidshus fick sänkta.

 

Den gamla lagen gällde enbart för skötsel av föreningens vägar. Den nya lagen ger föreningen möjligheter att förvalta även andra slag av samfälligheter.

 

Inom föreningens vägområde finns ca 18 km väg, varav 13,5 km är belagda. Föreningen strävar efter att de flesta vägar ska vara asfalterade därför att underhållskostnaderna då blir väsentligt lägre.

 

Den dagliga skötseln av föreningens vägar sköts av vägföreningens styrelse. Styrelsen består av ordförande och tre ledamöter med två ersättare. Bland ledamöterna utses kassör, sekreterare och underhållsplanerare.

 

Styrelsen väljs av föreningsstämman andra lördagen i juli månad.  

Vid röstning äger varje fastighet en röst. Undantag är röstningar i ekonomiska frågor, då man kan rösta med fastighetens andelstal om någon begär det.

     Augusti 2020
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631

 Nyheter

  • Årsstämma 2020
Nu finns protokoll oc...
(2020-07-31)

  • Inbjudan årsstämma 2020
Välkommen till årsstä...
(2020-06-22)

  • Dagordning årsstämma 2020
Under fliken Dokument...
(2020-06-22)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen