Byxelkroks Vägförening
  
 
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Forum
 »   Verksamhet
 »   Vägar
 »   Styrelse
 »   Bildarkiv
 »   Protokoll
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Karta
 »   Dokument
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Logga in - Styrelse
 »   Logga in - Admin
  

Verksamhet


Byxelkroks vägförening i Böda socken Ölands Åkerbo kommun. 

Så inleds föreningens första stadgar vid bildandet den 7 september 1970. Föreningen bildades för att enligt lagen om enskilda vägar (EVL) ”ombesörja och bekosta väghållningen i fråga om de vägar, vilka förklarats skola vara föreningens, samt att handha de i föreningens ingående fastigheternas gemensamma angelägenheter i övrigt rörande dessa vägar.” Som grund för i föreningen ingående fastigheter fanns ett vägområde. Fastigheterna ingick med olika andelstal beroende av sina taxeringsvärden. Vid slutet av 1900-talet fanns ca 555 fastigheter, varav 120 st för permanentboende.

Antal fastigheter är idag ( =sommaren 2014) ca 620 st. Formella del- eller helfastighetsägare uppgår till ca 835 st.

 Järners Väg

Från år 2002 gäller en ny lag. Den gamla lagen har ersatts av ”Lagen om förvaltning av samfälligheter.” Till skillnad från den tidigare, där taxeringsvärdet på en fastighet belägen inom föreningens vägområde utgjorde grund för fastighetens andelstal, är det nu fastighetens nytta av föreningens vägar som avgör andelstalet. Nyttan fastställs av lantmäterimyndigheten, och värt att tänka på är att det är fastighetens nytta och inte fastighetsägarens nytta som avses. Med den nya lagen tappade vägföreningen många stora andelsinnehavare då de med utfart mot vägverkets vägar fick kraftigt reducerade andelstal. Förändringen innebar i korthet att permanentfastigheter utefter föreningens vägar fick höjda avgifter fritidshus fick sänkta.

 

Den gamla lagen gällde enbart för skötsel av föreningens vägar. Den nya lagen ger föreningen möjligheter att förvalta även andra slag av samfälligheter.

 

Inom föreningens vägområde finns ca 18 km väg, varav 13,5 km är belagda. Föreningen strävar efter att de flesta vägar ska vara asfalterade därför att underhållskostnaderna då blir väsentligt lägre.

 

Den dagliga skötseln av föreningens vägar sköts av vägföreningens styrelse. Styrelsen består av ordförande och tre ledamöter med två ersättare. Bland ledamöterna utses kassör, sekreterare och underhållsplanerare.

 

Styrelsen väljs av föreningsstämman andra lördagen i juli månad.  

Vid röstning äger varje fastighet en röst. Undantag är röstningar i ekonomiska frågor, då man kan rösta med fastighetens andelstal om någon begär det.

     April 2019
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930

 Nyheter

  • Årsmöte 13 juli 2019
Den 13 juli kallar By...
(2019-02-16)

  • Årsmötet 2018
Protokoll och närvaro...
(2018-08-09)

  • Asfaltering 2018
Enligt NCC kommer asf...
(2018-05-28)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen