Förslag på övergångsställen för ökad trafiksäkerhet, från Erik Wirell.

Publicerad onsdag 7 jul 2021, 11:27

Till Byxelkroks Vägförening Juni 2021


Förslag till punkt / motion att behandlas vid kommande årsmöte

Bakrund
Trafiksituationen på väg 136/Byxelkroksvägen från Mellby till Byxelkrok är oförändrat problem-
atisk och kanske tom riskfylld. Smal väg men mycket trafik och ibland med för hög hastighet.
Stora och små bilar ska samsas med gångtrafikanter, cyklister på en väg som helt saknar trottoar
eller cykelbana. Det sägs att myndigheten har börjat titta på en plan för hur vägen ska kunna för-
bättras. Det kommer dock ta tid då flera markägare kommer beröras, myndigheternas kvarnar ska
malas, finansiering ordnas mm

Möjlig åtgärd på kort sikt
Det man skulle kunna göra med mycket små medel och som inte kräver lång tid för beslut
och administration är att för myndigheten föreslå ett antal övergångsställen längs denna väg
och i tillägg ett par andra ställen.

Två syften med övergångsställen:
1) Underlätta för gångtrafikanter och cyklister att korsa vägen
2) Bidra till att dra ner hastigheten och därmed sänka riskerna

Ställen där övergångsställen skulle bidra till 1) och 2) ovan:

1) Korsningen Kärrslundsgatan väg och 136/Byxelkroksvägen och Backgatan (dvs i anslutning till gamla
Olssons Affär)
2) Utanför S:t Olofs kapell i anslutning till korsningen Sankt Olofs väg och väg 136/Byxelkroksvägen
och Äskhorvevägen.
3) Utanför ICA Nära Byxelkrokshallen mellan affären och Torget
4) Utanför ICA Nära Byxelkrokshallen / Göthlins Café mot sjöboplan. Länsväg 994/Enerumsvägen
5) Ovanför nerfarten till färjeläget väg 136/Neptunivägen
6) Utanför festplatsen / cykelbanan / gångplanket ner till badbryggan längs med Länsväg 995
Enerumsvägen
7) Utanför Tokenäs Camping Länsväg 994/Enerumsvägen mot cykelbanan
8) Infarten till Tokenäs bostadsområde. Korningen Länsväg 994/Enerumsvägen och Tokenäsvägen
9) Nära infarten till Storängens Golfklubb i anslutning till korsningen Länsväg 996/Enerumsvägen,
Per Nils väg och Kärslundsgatan

Sammanlagt 9 övergångsställen som till låg kostnad skulle öka trivsel och säkerhet och samtidigt
sänka olycksrisken. Det finns bara fördelar med förslaget. Inga nackdelar. Alla som kör bil är också
någon gång cyklister eller gångtrafikanter och vice versa. Ömsesidig nytta

Förslag till årsmötet
Ge styrelsen i uppdrag att driva frågan och framföra förslaget till berörd myndighet. Eftersom säsongen
redan är i full blom är det rimligt att förslaget genomför under hösten 2021 / våren 2022 och att
nyttan finns på plats nästa sommar. Finns det gehör för förslaget skulle det också ge den fördelen att
trafiksituationen förbättras i två steg.

Steg 1 Övergångsställen. Går att lösa omgående med tidig resultatförbättring
Steg 2 En mer permanent och genomgripande plan för förbättring. Längre sikt.

Sammanfattat
Erik Wirell
Översikt. Förslag övergångsställen i Byxelkrok. Nio övergångsställen
1) Korsningen Kärrslundsgatan och väg 136/Byxelkroksvägen och Backgatan (dvs i anslutning till gamla
Olssons Affär)2) Utanför St Olofs kapell i anslutning till korsningen Sankt Olofs väg och väg 136/Byxelkroksvägen
och Äskhorvevägen.
3) Utanför ICA Nära Byxelkrokshallen mellan affären och Torget. Väg 136
4) Utanför ICA Nära Byxelkrokshallen / Göthlins Café mot sjöboplan. Länsväg 994/Enerumsvägen

5) Ovanför nerfarten till färjeläget väg 136/Neptunivägen
6) Utanför festplatsen / cykelbanan / gångplanket ner till badbryggan längs med Länsväg 994
Enerumsvägen

7) Utanför Tokenäs Camping Länsväg 994/Enerumsvägen mot cykelbanan8) Infarten till Tokenäs bostadsområde. Korningen Länsväg 994/Enerumsvägen och Tokenäsvägen
9) Nära infarten till Storängens Golfklubb i anslutning till korsningen Länsväg 994/Enerumsvägen,
Per Nils väg och Kärslundsgatan

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.