Vägar

Alvarsvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1988
Beläggning: Asfalt
Längd: 950 m
Bredd: 3 m

Backgatan

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1974
Beläggning: Asfalt
Längd: 840 m
Bredd: 4 m

Nya Backgatan

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 2019
Beläggning: Krossgrus
Längd: 90 m
Bredd: 3 m

Bergvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1975
Beläggning: Krossgrus
Längd: 230 m
Bredd: 3 m

Brokvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1983
Beläggning: Asfalt
Längd: 115 m
Bredd: 3 m

Brynjas väg

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1992
Beläggning: Asfalt
Längd: 160 m
Bredd: 3 m

Bysklundvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1981
Beläggning: Asfalt
Längd: 180 m
Bredd: 3 m

Båtmansvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1979
Beläggning: Asfalt
Längd: 110 m
Bredd: 3 m

Enemarksvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1975
Beläggning: Asfalt
Längd: 320 m
Bredd: 3 m

Englunds väg

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1982
Beläggning: Asfalt
Längd: 180 m
Bredd: 3 m

Fiskväg

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1981
Beläggning: Asfalt
Längd: 1040 m
Bredd: 4 m

Flundrevägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1982
Beläggning: Asfalt
Längd: 100 m
Bredd: 3 m

Garnvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1979
Beläggning: Asfalt
Längd: 95 m
Bredd: 3 m

Gull Arturs Väg

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 2011
Beläggning: Krossgrus
Längd: 210 m
Bredd: 3 m

Gullebäcksvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1975
Beläggning: Asfalt
Längd: 370 m
Bredd: 3 m

Gullvivevägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1974
Beläggning: Krossgrus
Längd: 100 m
Bredd: 3 m

Gårdsvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1972
Beläggning: Asfalt
Längd: 130 m
Bredd: 3 m

Häglevägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1993
Beläggning: Asfalt
Längd: 350 m
Bredd: 3 m

Järners väg

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1993
Beläggning: Asfalt
Längd: 250 m
Bredd: 3 m

Kalkugnsvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1975
Beläggning: Asfalt
Längd: 340 m
Bredd: 3 m

Klintvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1979
Beläggning: Asfalt
Längd: 45 m
Bredd: 3 m

Kortvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1981
Beläggning: Asfalt
Längd: 85 m
Bredd: 3 m

Krokvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1979
Beläggning: Asfalt
Längd: 40 m
Bredd: 3 m

Kållandsvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1982
Beläggning: Krossgrus
Längd: 240 m
Bredd: 2 m

Kärrslundsgatan

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1970
Beläggning: Asfalt
Längd: 1520 m
Bredd: 4 m

Landborgsvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1992
Beläggning: Asfalt
Längd: 375 m
Bredd: 3 m

Laxvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1982
Beläggning: Asfalt
Längd: 120 m
Bredd: 3 m

Lundgatan

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1979
Beläggning: Asfalt
Längd: 750 m
Bredd: 3 m

Lundgränd

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1979
Beläggning: Krossgrus
Längd: 95 m
Bredd: 2 m

Långhorvevägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1979
Beläggning: Asfalt
Längd: 315 m
Bredd: 3 m

Märta Jonssons väg

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 2014
Beläggning: Asfalt
Längd: 270 m
Bredd: 3 m

Norra Flisvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1975
Beläggning: Krossgrus
Längd: 220 m
Bredd: 2 m

Oxelvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1982
Beläggning: Asfalt
Längd: 120 m
Bredd: 3 m

Quinnerumsvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1979
Beläggning: Asfalt
Längd: 320 m
Bredd: 3 m

Sandbacksvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1977
Beläggning: Asfalt
Längd: 545 m
Bredd: 3 m

Sandbergs väg

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1981
Beläggning: Asfalt
Längd: 315 m
Bredd: 3 m

Sankt Olofs väg

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1991
Beläggning: Asfalt
Längd: 250 m
Bredd: 4 m

Sickelsgatan

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1975
Beläggning: Asfalt
Längd: 430 m
Bredd: 3 m

Skurkvarnsvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1972
Beläggning: Asfalt
Längd: 300 m
Bredd: 3 m

Småskogsvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1978
Beläggning: Asfalt
Längd: 255 m
Bredd: 4 m

Smörblommevägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1982
Beläggning: Krossgrus
Längd: 100 m
Bredd: 3 m

Solvändevägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1982
Beläggning: Asfalt
Längd: 240 m
Bredd: 4 m

Spelbomsvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1979
Beläggning: Asfalt
Längd: 120 m
Bredd: 3 m

Svanugnsvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1979
Beläggning: Asfalt
Längd: 250 m
Bredd: 4 m

Svältergatan

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1970
Beläggning: Asfalt
Längd: 990 m
Bredd: 4 m

Södra Flis vägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1978
Beläggning: Krossgrus
Längd: 170 m
Bredd: 2 m

Tokenäsvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1978
Beläggning: Asfalt
Längd: 420 m
Bredd: 3 m

Triftvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1979
Beläggning: Asfalt
Längd: 50 m
Bredd: 3 m

Träsväg

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 2010
Beläggning: Asfalt
Längd: 180 m
Bredd: 3 m

Utmarksvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1979
Beläggning: Asfalt
Längd: 270 m
Bredd: 3 m

Violvägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1982
Beläggning: Krossgrus
Längd: 100 m
Bredd: 3 m

Vitsippevägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1982
Beläggning: Annat
Längd: 370 m
Bredd: 3 m

Vändestigen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1982
Beläggning: Krossgrus
Längd: 50 m
Bredd: 2 m

Solstigen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1982
Beläggning: Krossgrus
Längd: 50 m
Bredd: 2 m

Yxläggevägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1979
Beläggning: Asfalt
Längd: 130 m
Bredd: 3 m

Åshorvevägen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1982
Beläggning: Krossgrus
Längd: 80 m
Bredd: 3 m

Äskhorvegatan

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1972
Beläggning: Asfalt
Längd: 210 m
Bredd: 4 m

Östra gatan

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1970
Beläggning: Asfalt
Längd: 620 m
Bredd: 3 m

Gunnars Nilssons väg

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 2020
Beläggning: Asfalt
Längd: 120 m
Bredd: 4 m

Sommarstigen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1982
Beläggning: Krossgrus
Längd: 50 m
Bredd: 2 m

Slingerstigen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1982
Beläggning: Krossgrus
Längd: 50 m
Bredd: 2 m

Strandstigen

Börjar (husnr.):
Slutar (husnr.):
Byggdes år: 1982
Beläggning: Krossgrus
Längd: 50 m
Bredd: 2 m
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.